Brocorens Bervoets Defauw
EN FR NL
INTRODUCTIE ACTIVITEITEN ADVOCATEN INTERNATIONAAL NIEUWS CONTACTEN

■ Handelsrecht:

 • opstellen en onderhandelen van overeenkomsten m.b.t distributie, licenties, agentuur, franchise, algemene voorwaarden, enz.
 • advies en behandeling procedures.
 • mededing en handelspraktijken.
 • media recht, entertainment, internet law en bescherming van privacy

  .

■ Ondernemingsrecht:

 • Advies m.b.t ondernemingsrecht
 • advies inzake oprichting van ondernemingen, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, enz.
 • diensten m.b.t de toepasselijke wettelijke …
 • bijstand ondernemingen in moelijkheden.
 • aansprakelijk van bestuurders.

■ Intellectueel eigendomsrecht:

 • Advies en behartiging van I.E. rechten, onder andere, merken, auteursrecht, copyright, octrooien, fabrieksgeheimen, know how, tekeningen en modellen, naburige rechten van deauteur, handelsnamen, patent, trade secrets, know how, drawings and models, commercial names, neighbouring rights, etc.
 • Advies en opstellen van overeenkomsten, inclusief overdracht van rechten, licenties en royalties,
 • Advies inzake preventieve maatregelen voor titularissen van I.E. rechten.
 • Advies en beheer van procedures, inclusief namaak en merkinbreuken.

■ Onroerende eigendom en huurrecht:

 • Opstellen en onderhandelen van overeenkomsten met betrekking tot onroerende eigendom, huurovereenkomsten, handelshuur, enz.
 • litigation.
 • Management, administration and practical opinions for matters related to real estate.

■ Arbeidsrecht:

 • Verlenen van algemeen advise en beheer van geschillen
  Opstellen van overeenkomsten en onderhandelingen inzake arbeidsrechtelijke aspecten, inclusief vertrouwelijke gegevens, concurrentie bedingen, fabrieksgeheimen, afwerving van personeel.

■ Kunstrecht:

 • Advies en beheer van kunst/recht aspecten, inclusief reproductierechten, overeenkomsten kunstenaar/galerij, fotografie, exploitatie en morele rechten van de auteur, recht vanafbeelding,enz.
 • Opstellen van overeenkomsten en verlenen van juridisch advies voor private en/of publieke instellingen, musea, kunstverzamelaars, stichtingen en vzw, statuut van de enz.

■ Burgerlijk recht en familiaal recht:

 • Advies en procedure met betrekking tot burgerlijk recht, inclusief aansprakelijkheidsrecht,a advies en behandeling van schadedossiers en/of dossiers m.b.t onrechtmatige daden.

■ Gerechtelijke procedures:

 • Advies en procedure voor de Belgische rechtbanken/gerechtshoven.
 • Arbitrage.
 • Exequatur en uitvoering van door buitenlandse gewezen vonnissen.

■ Amerikaans en California recht:

 • Het kantoor werkt in nauwe samenwerking met het in San Francisco gevestigd advocatenkantoor, Stimmel, Stimmel & Smith, P.C.
   
 

 

Tel:+32 2 739 30 30

e-mail: office@bbd-law.be